0236 36 87736

English For Kindie

English For Kindie được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho học sinh từ 4-6 tuổi theo chuẩn Quốc Tế. Khóa học là nền tảng để khơi dậy niềm đam mê và yêu thích môn học Tiếng Anh cũng như sự tự tin nói Tiếng Anh của các em. Với phương châm "Play, Learn And Grow Together" học chơi và cùng nhau phát triển, chúng tôi tạo ra một môi trường học tiếng Anh hoàn toàn khác biệt giúp trẻ hứng thú hơn với môn học tiếng Anh. Đặc biệt gói chương trình chú trọng việc phát âm chuẩn Tiếng Anh ngay từ đầu.


 
Mục tiêu khóa học 
- Khơi dậy niềm đam mê Tiếng Anh của trẻ
- Chuẩn hóa phát âm ngày từ đầu cho trẻ
- Tạo môi trường lành mạnh, vui tươi để trẻ phát triển toàn diện