0236 36 87736

Cảm ơn cô - một cô giáo dạy rất là có tâm và luôn hiểu học trò

Từ ngày biết và theo cô Uyên học khoá Toeic và được cô free thêm khoá giao tiếp thì cái le vồ tiếng anh của em đã lên một tầm khác ahihi tuy không được xuất sắc nhưng cũng đủ để em kiếm được công việc ổn định như bây giờ. cảm ơn cô- một cô giáo dạy rất là có tâm và luôn hiểu học trò